ono

Privacy policy

De persoonsgegevens van de opdrachtgever die ONO.be verwerkt, hebben betrekking op de hoedanigheid van klant. ONO.be neemt de nodige en mogelijke maatregelen om de ongeoorloofde toegang tot deze persoonsgegevens te verhinderen, in toepassing van de Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Voor meer informatie over het privacy-beleid van ONO.be, kan de opdrachtgever zich richten tot: info@ono.be.