ono

Teamontwikkeling en bemiddeling

Teams sterker maken

Ontdek samen met ono hoe je je teams sterker en veerkrachtiger kan maken!

Door de juiste aandacht te schenken aan het leerproces van mensen, de kennisoverdracht tussen medewerkers en het duidelijk definiëren van doelen, verhogen we de teameffectiviteit. Belangrijk is de balans tussen het individu en het groter geheel. We werken vanuit de crewgedachte: iedereen neemt zijn/haar verantwoordelijkheid op, zonder er alleen voor te staan.

In een context van openheid en vertrouwen maken we het onbespreekbare bespreekbaar.

Samen engagement nemen, daar komt het op aan.

Sociale bemiddeling: conflicten voorkomen en genezen

Sociale bemiddeling is een mogelijk alternatief voor de gerechtelijke procedure om geschillen op te lossen. Een neutrale persoon, de bemiddelaar, zoekt samen met jou en de andere partij(en) een akkoord dat aanvaardbaar is voor iedereen, in een strikt vertrouwelijke sfeer.

Daarbij werken we vanuit het principe van 'meerzijdige partijdigheid'. Elke betrokken partij is gelijkwaardig. Het zijn niet zozeer de standpunten, maar wel de doelstellingen van de partijen die belangrijk zijn.

Het doel van bemiddeling is om te komen tot een win-winsituatie voor iedereen. Dankzij bemiddeling raakt een conflict sneller opgelost. Bovendien zijn de betrokken partijen zélf tot een overeenkomst gekomen, met een duurzaam resultaat tot gevolg.

Ontdek onze rugzak

Met kennis van zaken en van mensen zet ono de tools in die het best bij je passen, aan je verwachtingen voldoen en bijdragen tot het gewenste resultaat. Ontdek ze hier!