ono

Familie... Genieten doe je samen!

Een gezin, een familie is als een boom. Elk lid vertegenwoordigt een tak en we hebben elk dezelfde wortels. De boom is een geheel, je kan geen takken wegdenken of vergeten of de boom is niet meer dezelfde boom. Hij ziet er anders uit, heeft een dorre kant, mankeert een stuk,… Hij mist iets.
Binnen een familie draag je samen verantwoordelijkheid voor het bloeien en groeien van de boom. En elk voor zijn eigen deel.

Als individu verbonden

We zijn allen gescheiden en toch verbonden met de andere familieleden. Elk lid groeit zijn eigen weg uit, maar elk lid is uniek en moet als dusdanig gewaardeerd en erkend worden. Erkenning beïnvloedt je algehele geestelijke gezondheid, geeft je een gevoel van eigenwaarde toont je de weg naar een succesvol leven.

Zijn wie je bent, binnen je rol

Binnen een gezin zijn verschillende rollen. Denk maar aan moeder, vader, broer, zus, kind, baby, oma, opa,… Elk heeft zijn eigen rol.

Moeder en vader hebben de verantwoordelijkheid voor het emotionele welzijn van hun kinderen. Ze moeten kinderen gelijk waarderen elk volgens zijn mogelijkheden, talenten, … Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor het gevoel van eigenwaarde van elk van hun kinderen. Ouders moeten kinderen steunen en hen niet-polair bekijken. Een kind is niet goed of slecht, arm of rijk, slim of dom,… Elk kind heeft mogelijkheden en ouders moeten hen de tools aanreiken om elk op zijn manier te groeien. Als kinderen voelen dat ze zichzelf kunnen zijn zullen ze sneller moed vinden om te ondernemen in wat ze zelf ambiëren en belangrijk vinden. Als kinderen zichzelf mogen zijn en voelen dat ze een gewaardeerde plek hebben binnen het gezin geef je hen een onwaarschijnlijke kracht gestuwd door eigenwaarde en het gevoel er te mogen zijn zoals ze zijn.

Ook broers en zussen moeten elkaar erkennen, accepteren en ondersteunen. Enkel zo kunnen ze een volwaardig deel uitmaken van het geheel. Enkel door naar elkaar te luisteren zonder oordeel en rekening te houden met de mogelijke waarden van de ander is er plaats voor open communicatie gebaseerd op respect. Je hoeft elkaar niet alles te vertellen, maar vertrekken vanuit oprechtheid zonder maskers doet wonderen. Laat je niet leiden door de waarheden van een ander en de emoties van de situatie. Toon de ander dat hij de moeite waard is om er te zijn! Jij bent ok, ik ben ok! Enkel door oordeel achterwege te laten kan je openstaan voor mogelijkheden, anderen hun mening accepteren en voluit aanwezig zijn voor jezelf en de ander.

Probeer elkaar niet te veranderen

Als je de ander constant het gevoel geeft dat hij of zij moet veranderen zeg je onrechtstreeks dat hij niet goed genoeg is. Geef elkaar voldoende aandacht en luister naar wat echt speelt. Hierdoor geef je elkaar het gevoel dat je vrij bent om jezelf te zijn. Je mag voelen wat je voelt en denken wat je denkt. Het geeft je nieuwe wegen naar nieuwe mogelijkheden en dit met je eigen inzichten. Het geeft je toegang tot de tot nu toe onaangeboorde bronnen van kennis en ervaring. Elk antwoord zit in jezelf!

Bovenal genieten doe je met mensen

Samen genieten is een deel van gelukkig zijn. Men doet ons geloven dat gelukkig zijn gaat over “mijn dingen”, elk voor zich. Vergeet het! Geluk is een innerlijke houding, niet de grote materiële wortel. Geluk is hier en nu, niet enkel later en nooit. Gelukkig zijn doen we samen. Vergeet vooral niet dat wij de andere zijn voor de andere! Hoe meer je elkaar vertrouwt, hoe gelukkiger je bent.

Als je bewust aan de slag gaat met geluk wordt je je ervan bewust waar je gelukkig mee bent en waar je nog kan groeien! Je bent echt een deel van de boom als je mag zijn wie je bent, mag worden wie je wil, als je dit samen kan doen en als je kan/mag bijdragen tot het grotere geheel.

We wensen jullie allen het grote geluk onder de kerstboom, de bloeiende tak in het grote geheel.
Geniet van deze warme, gezellige familiedagen.