ono

Help! Mijn bedrijf moet veranderen?

Verandering is een constante

We leven in de zogenaamde VUCA-wereld (snel veranderend, onzeker, complex en dubbelzinnig) en dit vooral in het bedrijfsleven. We kunnen hierdoor steeds moeilijker plannen op een termijn van 5 à 10jaar. Deze nieuwe wereld waarin wij als mens en organisatie ons in bevinden vraagt om een nieuwe aanpak. Leven met verandering, niet meer alles vast zetten, maar net flexibel en visionair zijn.

Verschillende persoonlijkheden reageren heel anders op verandering. Coaching kan een goede manier zijn om uw team te begeleiden door een periode van verandering. Maar hoe kan dit worden gedaan?

Begin met de leiders!

Gebruik coaching om diegenen te ondersteunen die de verandering het eerst leiden. Ze moeten tijdens de overgangsperiode immers focus houden, hoe chaotisch het ook mag zijn.
Hierbij is het vooral belangrijk dat leiders zichzelf beter leren kennen, hun gedragspatronen en blinde vlekken die hen onbewust drijven en hen motiveren om op een bepaalde manier te handelen. Wanneer we deze patronen en motivaties bewust maken, is men in staat om ze te transcenderen en rijkere, meer ondersteunende manieren van zijn te ontwikkelen en is men in staat om verantwoordelijkheid te nemen in eigen gedrag en groei.

Bedrijfsscan

Leiders moeten kunnen uitzoeken en bepalen hoe succesvolle verandering eruit zal zien. Dit geeft je iets waar je je op kan focussen en toont je de verschillende gebieden om aan te pakken tijdens verschillende coaching sessies.
Bij ono beginnen we steeds met een bedrijfsscan, de luisterfase zeg maar. Daarbij ligt de focus op elke afdeling van het bedrijf en de afdelingen onderling. Dit zorgt ervoor dat je blootlegt wat het meest effectief is om te veranderen. Medewerkers zitten er dagelijks middenin en leggen zo bloot waar verandering nodig is. Dit in processen, procedures, culturen,… Het geeft je een beter inzicht in jouw bedrijf, waar het zich bevindt en waar het naartoe gaat.

Weerstand van werknemers

Verandering kan heel moeilijk zijn, je krijgt vaak weerstand wanneer je nieuwe structuren wil implementeren die een ingrijpende impact hebben op bestaande kaders en procedures.
Het feit dat werknemers van in het begin betrokken worden kan enkele wegversperringen verwijderen.

Communicatie

Reeds van in het begin is transparantie en communicatie belangrijk. Het is nodig duidelijk uit te leggen waarom de organisatie veranderingen moet ondergaan die zullen plaatsvinden. Het geeft je de kans om ervoor te zorgen dat iedereen aan boord springt en bereid is zich aan te passen aan de veranderingen die op til zijn.

Leiderschapsproblemen

Je kunt niet alleen het personeel coachen door verandering - je kunt ook de leiders van verandering coachen. Dit zal helpen om een ​​uniforme visie op de overgang te creëren tussen alle verantwoordelijken voor de uitvoering ervan. Je kunt hier in een meer formele stijl aan werken door alle leiders samen te ontmoeten. Door dit te doen, kan ook worden verzekerd dat de visie voor verandering één geheel vormt met al het management dat er verantwoordelijk voor is.

Wil je graag dat ono verandering in jouw bedrijf gaat begeleiden? Contacteer ons!