ono

Dsc9738

LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® is een creatieve methode om alle teamleden te betrekken in een denkproces rond topics en thema's die spelen binnen het bedrijf.

Tachtig procent van het menselijk brein is verbonden met de handen. Met de LEGO® SERIOUS PLAY®-methode worden de deelnemers aangemoedigd te ‘denken met hun handen’.

Auditieve, visuele en kinesthetische prikkels dagen hen uit om het onderwerp op een andere, originele manier te benaderen en hun verbeelding te activeren. Deelnemers leren efficiënter communiceren en hun werk met meer vertrouwen, toewijding en inzichten uit te voeren.

Het proces wordt stelselmatig en gestructureerd opgebouwd. Aan de hand van vragen begeleidt een erkend LSP©-facilitator de groep vanuit individuele, kleinschalige voorstellingen naar een overzichtelijk, geïntegreerd model dat zowel probleem als oplossing weerspiegelt.

Er wordt gewerkt met LEGO® die speciaal ontworpen werd om communicatiekanalen, connecties en zowel relationele als organisatorische elementen weer te geven. Dit zet aan tot het gebruik van een metaforische taal, waardoor ook de moeilijkste pijnpunten makkelijker en objectiever benoemd kunnen worden.