ono

Dsc9846

Enneagram

Het Enneagram is een model op basis van archetypes dat individuen, groepen en organisaties inzicht in zichzelf wil bieden. Het is een uitgebreid kader voor persoonlijke ontwikkeling dat niemand in hokjes wil plaatsen. Wel zorgt het voor meer persoonlijk bewustzijn, zelfontdekking en een grotere emotionele intelligentie.

Het Enneagram onthult de gedragspatronen die ons onbewust drijven en ons motiveren om op bepaalde manieren te handelen. Wanneer we deze patronen en motivaties bewust maken, zijn we in staat om ze te transcenderen en rijkere, meer ondersteunende manieren van zijn te ontwikkelen. Werken met het Enneagram stelt individuen in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en groei, van een beter begrip van waarom ze handelen en reageren zoals ze doen.

Wat ontdek je in het Enneagram?

Je krijgt gedetailleerd inzicht in jouw interpersoonlijke dynamieken, kernmotivaties, sterke en zwakke punten, angsten, ideale doelen, uitdagingen, interne dialoog en verhalen,... samen met praktische ontwikkelingsstrategieën om ze te transformeren.

Op organisatorisch gebied krijg je gerichte tools voor conflictoplossingen, cultuurverandering, organisatorische inzichten, het oplossen van teamuitdagingen, het verhogen van het niveau van functie en relaties en gezinsdynamiek.